Enviu breekt Nederlands crowdfundingrecord

Enviu haalt 100.000 euro binnen via crowdfunding

09 JANUARI 2012, ROTTERDAM, NEDERLAND
Samenvatting
Met behulp van crowdfunding trok Enviu 372 internationale investeerders aan en haalde 100.000 euro op. Daarmee breekt de organisatie het Nederlandse record. Enviu bewijst dat crowdfunding een goede manier is om geld aan te trekken. Zij gebruikt het geld om te investeren in nieuwe duurzame start-ups.

Via MKB Crowdfunding, een gezamenlijk initiatief van MKB Servicedesk en Symbid, was het mogelijk om minimaal 20 euro te investeren in Enviu. Enviu zette bij eerdere projecten al mensen uit het eigen netwerk in. Dit maakte crowdfunding een logische vervolgstap. Het platform is door Enviu met succes ingezet als een aanvullende financieringsbron.

Oplossingen
Stef van Dongen (35 jaar) is de oprichter van Enviu. Van Dongen startte zijn eerste onderneming toen hij 17 jaar was. Hij behaalde zijn Master in Rotterdam (specialisatie Global Business Society Management). Van Dongen gelooft in de kracht van de menigte. Daarom koos hij ervoor om geld op te halen via crowdfunding. Van Dongen: “Ik geloof dat er een radicale verandering nodig is om belangrijke kwesties als verspilling van energie en een ongezonde levensstijl op te lossen. Om duurzame oplossingen te creëren, is de kracht van de menigte nodig. Crowdfunding is hier een goed voorbeeld van.”

Crowdfunding voor aandelen
Deze manier van geld ophalen is bijzonder, omdat mensen in ruil voor hun investering aandelen krijgen die ze ook kunnen verkopen. Symbid bood als eerste in de wereld deze manier van crowdfunding aan. Korstiaan Zandvliet, CEO van Symbid is enthousiast over het breken van het Nederlands record. “Enviu was een speciaal project voor ons omdat investeerders een bewuste keuze maakten voor Enviu. Met dit record laten we zien dat crowdfunding een goede aanvulling is op de huidige manier waarop bedrijven geld ophalen.”

Social media 
Kirsten Toeset, manager crowd investing, leidde de campagne. Zij zette social media in om mensen bekend te maken met crowdfunding. “We zijn ontzettend trots dat zoveel mensen geloven in Enviu en hebben geïnvesteerd in onze wereldveranderende start-ups!', aldus Toeset. Ze vult aan: “Door dit overweldigende succes weten we nu dat collectieve investeringen de manier is waarmee we willen doorgaan. Daarom maken we het in de nabije toekomst mogelijk om via ons eigen crowdfundingplatform te investeren in onze projecten.” 

 


Citaten
"We zijn ontzettend trots dat zoveel mensen geloven in Enviu en hebben geïnvesteerd in onze wereldveranderende start-ups! Door dit overweldigende succes weten we nu dat collectieve investeringen de manier is waarmee we willen doorgaan. Daarom maken we het in de nabije toekomst mogelijk om via ons eigen crowdfundingplatform te investeren in onze projecten. " Kirsten Toeset, Enviu manager crowd investing
"DOEN ondersteunt organisaties, zoals Enviu, die de nieuwe economie vormgeven, Door hun unieke aanpak weten ze een groot aantal mensen te mobiliseren. Dit maakt Enviu tot een echte voorloper in het creëren van vernieuwende bedrijfsmodellen." Indra Heerkens, stichting DOEN
"Enviu was een speciaal project voor ons omdat investeerders een bewuste keuze maakten voor Enviu. Met dit record laten we zien dat crowdfunding een goede aanvulling is op de huidige manier waarop bedrijven geld ophalen." Korstiaan Zandvliet, CEO Symbid
Afbeeldingen
Video's
Over Enviu

English

Enviu kick-starts companies aimed at creating social and environmental impact. The products and services of our start-ups improve the quality of life of as many people as possible.

Together with our community of over 10,000 people from over 30 countries, we generate innovative business concepts and build partnerships to address social and environmental issues. To realize our start-ups we work with entrepreneurs, businesses, investors, governments and various other stakeholders.

Nederlands

Enviu kick-start bedrijven gericht op het creëren van sociale en duurzame impact. De producten en diensten van onze start-ups verbeteren de kwaliteit van leven van zo veel mogelijk mensen.

Samen met onze community van ruim 10,000 mensen in ruim 30 landen genereren we innovatieve business concepten en bouwen we partnerschappen waarmee we maatschappelijke- en milieuproblemen aanpakken. Om onze start-ups te realiseren, werken wij samen met ondernemers, bedrijven, investeerders, overheden en verschillende andere belangengroepen.

berichten