June 2013

October 2012

January 2012

December 2011

November 2011

ABOUT ENVIU

English

Enviu kick-starts companies aimed at creating social and environmental impact. The products and services of our start-ups improve the quality of life of as many people as possible.

Together with our community of over 10,000 people from over 30 countries, we generate innovative business concepts and build partnerships to address social and environmental issues. To realize our start-ups we work with entrepreneurs, businesses, investors, governments and various other stakeholders.

Nederlands

Enviu kick-start bedrijven gericht op het creĂ«ren van sociale en duurzame impact. De producten en diensten van onze start-ups verbeteren de kwaliteit van leven van zo veel mogelijk mensen.

Samen met onze community van ruim 10,000 mensen in ruim 30 landen genereren we innovatieve business concepten en bouwen we partnerschappen waarmee we maatschappelijke- en milieuproblemen aanpakken. Om onze start-ups te realiseren, werken wij samen met ondernemers, bedrijven, investeerders, overheden en verschillende andere belangengroepen.